top of page

Inzet

Omdat de onderlinge contacten kort worden gehouden, kan ik een optimale kwaliteit garanderen en weet u ook precies met wie u zaken doet. Mocht het echter in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat ik op enig moment niet zelf beschikbaar ben, dan breng ik u graag in contact met een van mijn naaste collega ZZP’ers. Uiteraard gaat dat geheel in onderling overleg.

Inzetbaarheid
Ik ben voor incidentele of structurele projecten of opdrachten inzetbaar. Tevens ben ik flexibel in mijn werktijden. In goed onderling overleg is er veel mogelijk.

Tarief
Alle uitgevoerde werkzaamheden worden op uurbasis maandelijks achteraf in rekening gebracht tegen een vooraf overeengekomen uurtarief, exclusief BTW en eventuele reiskosten. 
Door de diversiteit aan werkzaamheden, wordt het uiteindelijke uurtarief bepaald door factoren zoals aard van de werkzaamheden en de hoeveelheid (structurele) uren.

Voorafgaand aan iedere opdracht wordt een overeenkomst van opdracht volgens de voorheen geldende VAR-regels opgesteld. Hierin is onder andere vastgelegd dat u geen loonheffing en/of premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.

bottom of page